Rubrika: Uncategorized


Setkání Praha

Nadcházející setkání v Praze: Pro modlitby, sdílení a společnou službu bez rozdělení denominací Židů a křesťanů milujících Pána Ježíše Krista. (Informace na: info@jsinevesta.net) [JB-2012] Apokalypsa 19:7 Veselme se a radujme se, vzdávejme čest Bohu, neboť Beránkova svatba je tady a jeho Nevěsta se okrášlila:8 směla se obléci do běloskvoucího plátěnéhoPokračovat ve čtení


O projektu

JSI NEVĚSTA chce ve všech iniciativách věřících v ČR a SR vyzdvihnout láskus Kristem, skutečné odevzdání Jemu a postavit Ho na první místove všech činnostech věřících – a to z důvodu čistoty jednání v Jeho jménu. JSI NEVĚSTA chce přispívat do podvědomí lidí správnou duchovní péčí.Pomáhá božím služebníkům držet sePokračovat ve čtení


© 2023: JSI NEVĚSTA | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress