O projektu

JSI NEVĚSTA chce ve všech iniciativách věřících v ČR a SR vyzdvihnout lásku
s Kristem, skutečné odevzdání Jemu a postavit Ho na první místo
ve všech činnostech věřících – a to z důvodu čistoty jednání v Jeho jménu.

JSI NEVĚSTA chce přispívat do podvědomí lidí správnou duchovní péčí.
Pomáhá božím služebníkům držet se v čistotě. Za cíl si klade pečovat
o čistotu akcí a správnost činností služebníků pro jméno Boží.
Je známkou kvality a supervizorem pořádaných akcí v Čechách a na Slovensku.
Nezasahuje nijak do jednotlivých odvětví snah a úsilí lidí, pouze pečuje
o povědomí správnosti.
Je iniciativou sjednocení mesiánských Židů a křesťanů v Čechách, na Slovensku
a po celém světě. Pečuje o správnou jednotu založenou na vzájemné toleranci
a upřímné pravdě. Hlavou těchto čistých činností a aktivit není člověk,
ale jen ten Jediný a sám Ježíš Kristus.

JSI NEVĚSTA chce pomoci uslyšet volání země a správně vnímat její rány
na lidstvo. Je výzvou k pokání, na jehož základě dochází k uzdravení země
a obnovení z toho plynoucího požehnání. Boží slovo informuje, jakým způsobem
se lidé mají chovat, aby jim země vydala úrodu a došlo k uzdravení ve všech
oblastech ran lidstva.

(Následující příspěvek) »


Diskuze je uzavřena

© 2023: JSI NEVĚSTA | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress