VZTAH S BOHEM

Jako věřící v niterném vztahu s Bohem víme, že víra v Boha bez lásky
k Němu je prázdná. Každý Boží člověk proměňuje svůj život
do odevzdané cesty za Pánem.

Láska způsobuje, že navzdory překážkám jdeme cestou zapření
nás samotných a dáváme tak oběti, bez kterých bychom nemohli
poznat Boha.
Jde tu o naprosté odevzdání se Bohu bez ohledu na denominace.

Podstatou je spojení se s Bohem v naprosté odevzdanosti
a v naprosté jednotě s Ním –

vždyť: Kdo se však připojuje k Pánu, je jeden Duch.
(1. Kor 6,17).

Klíčové je tuto podstatu spojení s Bohem v lásce k Němu, ve víře
v Něj, v naději v Něj a v jednotě s Ním, nechat vyrůst ve všech
jednotlivých iniciativách v Čechách a na Slovensku. 

Nakolik milujeme Pána Ježíše Krista, abychom Ho nechali proměnit
všechny nastavené hranice světa věřících?

Upřímná láska Boží nevěsty ke svému Králi ukazuje na Něj,
který přichází a který proměňuje existující náboženské sklony církví
v těchto zemích a ve světě.

Odevzdané srdce Pánu je cestou do jednoty s Ježíšem a také cestou
do jednoty mezi Božími služebníky, kteří Pánu svá srdce také
takto vydali.

Po pochopení pozemských věcí díky Božímu působení
vcházíme do těch nebeských.

Věřící v Ježíše Krista, ať už pochází z Židů, či křesťanů, různých denominací, upínající svůj zrak na jediného Vůdce Ježíše Krista (ačkoliv si váží lidí, kteří je učí), nemají žádné „modly“ v podobě lidských vůdců. Milovat Ježíše znamená úplné zaměření jenom na Něj.

Náboženství mnohdy odvádí lidi od upřímné lásky skrze nástrahy upínání se na lidi, majetek, dokonalost a požehnání. V přinášení sami sebe jako oběti Bohu ztrácíme vše, ale získáváme dokonalý dostatek v Něm.

Nevěsta je na své úzké cestě sváděna odbočit k jednoduchým touhám lidské duše. Tak je zaměňována sláva Boží za lidskou slávu, pokora za pýchu
a vzdání se sám sebe za touhu získat.
Ale lidské srdce vydané Bohu se skví svou krásou v přijetí svého kříže,
své pokory a malosti v plném vztahu s milujícím Pánem.

Pán Ježíš je původcem všeho požehnání, kterým nás zahrnuje,
v čistotě a svatosti je to Jeho Boží sláva.

© 2024: JSI NEVĚSTA | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress