Setkání Praha

Nadcházející setkání v Praze:

Pro modlitby, sdílení a společnou službu bez rozdělení denominací
Židů a křesťanů milujících Pána Ježíše Krista.
(Informace na: info@jsinevesta.net)


[JB-2012] Apokalypsa 19:7 Veselme se a radujme se, vzdávejme čest Bohu,
neboť Beránkova svatba je tady a jeho Nevěsta se okrášlila:
8 směla se obléci do běloskvoucího plátěného šatu.“ – To plátno jsou totiž dobré skutky svatých(Mat 22:11)

[CEP2001] Izajáš 61:10 Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha,
neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha,
jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.
11 Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu,
co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti
a chvále přede všemi pronárody.

« (Předchozí příspěvek)


Diskuze je uzavřena

© 2023: JSI NEVĚSTA | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress